jueves, 5 de abril de 2007

HISENDA MUNICIPAL

Per poder parlar amb coneixement de la situació de la hisenda municipal, els últims trenta mesos d’acció de govern donen el següents resultats.
Gestió dels ingressos

Pla d’inspecció fiscal. Durant el període 2004-2006 s’han realitzat 882 actes d’inspecció fiscal a aquells contribuents que per ignorància, oblit o negligència no complien amb les seves obligacions.
Guals: 259 actes.
Plusvàlua: 272 actes.
I.B.I.: 151 actes.
Millora del percentatge de recaptació voluntària d’ingressos tributaris. Durant el període 2004-2006 hem augmentat el percentatge el 3,53%
2004: Es recaudava el 79,44%
2005: Es va recaudar el 82,36%
2006: S’ha recaudat el 82,97%. Aquest és un percentatge molt alt si el comparem amb altres Ajuntaments de les nostres característiques.

Facilitació als contribuents d’adequar els seus pagaments a les seves possibilitats (Ajornaments i fraccionaments d’acord amb la Llei).

No hem apujat els impostos de tributació general. Hem apujat només els relacionats amb la principal activitat econòmica del municipi, la construcció. Hem apujat l’ICIO (impost sobre construccions inmobiliàries)

Hem bonificat les famílies nombroses amb el 50% de l’IBI.

Gestió de la despesa

S’ha fet la regularització de molts contractes que no existien o estaven absolets: Enllumenat públic, ambulàncies, gimnàstica de la tercera edat, de control sanitari i altres.

S’ha fet un control absolut de la despesa: cap pagaments sense la justificació documental i clara de la compra o servei.

S’han impulsat tota mena de concursos públics i des de el departament de compres s’ha respectat escrupolosament la millor oferta.

Hem treballat els actius de tresoreria per fer-los rendibles al màxim. Hem aconseguit préstecs a un interès per sota de l’euribor i hem obtingut interessos molt per sobre de l’euribor. Això ha fet que les despeses de l’endeutament total del Ajuntament solament han estat de 1,1%. Quina és l’empresa en que la despesa financera només sigui de 1,1%?

No hem donat cap subvenció a cap entitat sense que aquesta compleixi amb tots el requisits que marca la llei. Això no ha estat obstacle de poder-ne donar moltes.

En resum, aquesta manera de gestionar l’àrea d’hisenda ha permès arribar on ens trobem: 0E de deute a curt termini, més de 2 milions d’euros de benefici en l’últim exercici i una capacitat d’endeutament del 74,05% del pressupost, cosa que permet que el nou govern que surti de les properes eleccions pugui plantejar sòlidament els projectes de present i futur que vol per Torredembarra

Dades de la regidoria d’Hisenda

9 comentarios:

capita enciam dijo...

Otro claro ejemplo de: que guapos somos y que bien que lo hacemos. Oiga ustedes hacen algo mal?? yo creo que si, y bastantes cosas.Respecto a los numeros finales de la caja del ayuntamiento, podran ser verdad, pero yo no me creo ni una palabra. Las cuentas se pueden maquillar y solo seran creibles el dia que se haga una auditoria, y no por una empresa afin al ayuntamiento, sino una empresa independiente. Sr. Grangel esta claro que donde hoy pone 2, mañana puede poner 7. Se le llena la boca, cuando dice que no ha subido los impuestos, nos garantiza usted de que una vez pasadas las elecciones tampoco subiran, o simplemente es otra medallita de cara a la galeria de cara a mayo??

Anónimo dijo...

Coño, Granjel Llop Me has dejado pasmao! Resulta que además de controlar al Jiménez. de mal llevar la policia, de llevar personal y otras que iremos viendo, tambien controlas los dineros. Supongo que tus emolumentos estaran de acuerdo con tu tarea de superconcejal. Dinos cuanto cobras, hombre. La Susana ya lo hizo.

El jinete solitario dijo...

No se sabrá exactamente lo que cobra, pero esta claro que el dinero que el Sr. Grangel se mete en el bolsillo, una parte es de lo que saca del pueblo y la otra parte de los trabajadores del ayuntamiento.

enric grangel llop dijo...

Lo que cobro es lo mismo que el resto de regidores, cobro por asistencias, lo mismo que la Susana, ni mas ni menos.
Lo de los trabajadores del ayuntamiento, simplemente no tiene sentido.
En cuanto a que llevo mal la policia y el personal, es una opinión, tan repetable como otra.
Los números del Ayuntamiento, son los que son, y si no gustan, lo siento, pero son así. Y contra la incredulidad, no hay razones, ya que no hay peor ciego que el no quiere ver, ni peor sordo que el que no quierem oir.

Anónimo dijo...

Ni el peor incompetente que el que no sabe reconocer sus limitaciones.

Anónimo dijo...

Si limita al norte con Pere Badia y al Sur con Altafulla, ese es el mundo de algun que otro mosquito cabreado por que no se ha salido con la suya.

Anónimo dijo...

o de algun jilipollas como tu

Anónimo dijo...

Com que m'han censurat el missatge a Torrebandarra, el blog que fa d'amagat Francesc Mercadé, un exemple de democracia i participacio el posso aquí perquè si us plau me'l publiqueu.
Hi ha un personatge als Simpsons, secundari, com és el cas, que en un capítol es dedica professionalment a estafar els veïns d'Springfield amb el monorail. Calcat.
Francesc Mercadé=Estafador del monorail

Anónimo dijo...

Sigue siendo interesante lo que algunos entienden que es debatir.